waar? wat? risico's bescherm! meer weten? download faq contact

Veelgestelde vragen

 

Nano in ziekenhuizen en Universitair Medische Centra

Hoe zit het met zalfjes met nano, die door de verpleegkundigen worden opgebracht, zijn de handschoenen wel geschikt voor het beschermen tegen zulke kleine deeltjes?
Hoe zie ik op de verpakking of er nanodeeltjes in het product zitten?
Kunnen we tijdens ons ziekenhuiswerk zien of er nano verwerkt is in de producten waar we mee werken? (Bijvoorbeeld in verbandmiddelen, zalf, of diagnosemethode.)
Kunnen nanodeeltjes gevaarlijk zijn voor mijn gezondheid of die van collega’s?
Moeten de gebruikte materialen op een speciale manier worden weggegooid, of kan alles bij het gewone afval?

Wat is nanotechnologie

Wat is nanotechnologie?
Hoe klein is een nanometer?
Is nanotechnologie nieuw?
Wat maakt nanodeeltjes zo bijzonder? 
Wat zijn er voor nanoproducten op de markt? 

Hoe weet ik of ik met nano werk

Waar kan ik een compleet overzicht vinden met nanoproducten? 
Hoe weet ik of een product nanodeeltjes bevat?

Wanneer loop ik risico op blootstelling aan nano

Zijn er risico’s verbonden aan nanotechnologie? 

Waar vind ik meer informatie over risico’s van nano

Wordt er voldoende onderzoek gedaan naar de risico’s van nanotechnologie?
Wie houdt zich in Nederland bezig met risico-onderzoek naar nanodeeltjes? 

Wat is er aan wet en regelgeving over nano

Wat doet de Nederlandse overheid en politiek om mogelijke risico’s te beperken? 
Bestaat er al (Europese) wetgeving om het mogelijke risico van nanotechnologie te beperken? 
Wat zegt de Arbowet over nano? 
Wat vindt de vakbond van nano?

Waar vind ik meer websites over nano?

Waar vind ik meer informatie over nano in ziekenhuizen?

http://www.betermetarbo.nl/ Deze Arbocatalogus helpt bij het herkennen en aanpakken van arbeidsrisico's die veel voorkomen in ziekenhuizen. Nanoproducten en nanotechnologie zijn nog niet opgenomen. Dat gebeurt wellicht in de toekomst.

http://www.rivm.nl/ Bibliotheek/ Algemeen_Actueel/ Uitgaven/ Milieu_Leefomgeving/ Signaleringsbrief_KIR_nano/ Signaleringsbrief_KIR_nano_2011_nummer_3_december  Nanogeneesmiddelen op basis van liposomen kunnen een acute allergische reactie veroorzaken. Dit zal mogelijk vaker gaan optreden bij de nieuwe generaties nanogeneesmiddelen. De wetenschappelijke bijsluiter zal duidelijk moeten aangeven welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn om problemen in de klinische praktijk te voorkomen (bron: RIVM).

http://www.nano.org.uk/what-is-nanotechnology NanoMedNet wil toonaangevend zijn in het verstrekken van up-to-date nanogeneeskunde informatie, een platform bieden voor onderwijs en opleiding in de nanogeneeskunde voor medische professionals, en een brug zijn tussen de industrie en medische professionals bij het versnellen van de groei in medische nanotechnologie.

http://cordis.europa.eu/nanotechnology/nanomedicine.htm Informatie vanuit de Europese Unie over nanotechnologie en de programma’s. 

http://nano.stoffenmanager.nl/public/factsheet.aspx Glovebox: de mogelijke effecten van blootstelling aan nanodeeltjes zijn nog grotendeels onbekend. Daarom hanteert de overheid het voorzorgsprincipe: maatregelen moeten erop gericht zijn blootstelling aan nanodeeltjes zo veel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door het gebruik van een glovebox met HEPA-filter.

http://nano.stoffenmanager.nl/public/factsheet.aspx Gesloten systeem: de mogelijke effecten van blootstelling aan nanodeeltjes zijn nog grotendeels onbekend. Daarom hanteert de overheid het voorzorgsprincipe: maatregelen moeten erop gericht zijn blootstelling aan nanodeeltjes zo veel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door het gebruik van een gesloten systeem.

Deze site is een initiatief van Vakcentrale FNV, FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw
en mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
    >>