waar? wat? risico's bescherm! meer weten? download faq contact

Veelgestelde vragen

 

Nano in ziekenhuizen en Universitair Medische Centra

Hoe zit het met zalfjes met nano, die door de verpleegkundigen worden opgebracht, zijn de handschoenen wel geschikt voor het beschermen tegen zulke kleine deeltjes?
Hoe zie ik op de verpakking of er nanodeeltjes in het product zitten?
Kunnen we tijdens ons ziekenhuiswerk zien of er nano verwerkt is in de producten waar we mee werken? (Bijvoorbeeld in verbandmiddelen, zalf, of diagnosemethode.)
Kunnen nanodeeltjes gevaarlijk zijn voor mijn gezondheid of die van collega’s?
Moeten de gebruikte materialen op een speciale manier worden weggegooid, of kan alles bij het gewone afval?

Wat is nanotechnologie

Wat is nanotechnologie?
Hoe klein is een nanometer?
Is nanotechnologie nieuw?
Wat maakt nanodeeltjes zo bijzonder? 
Wat zijn er voor nanoproducten op de markt? 

Hoe weet ik of ik met nano werk

Waar kan ik een compleet overzicht vinden met nanoproducten? 
Hoe weet ik of een product nanodeeltjes bevat?

Wanneer loop ik risico op blootstelling aan nano

Zijn er risico’s verbonden aan nanotechnologie? 

Waar vind ik meer informatie over risico’s van nano

Wordt er voldoende onderzoek gedaan naar de risico’s van nanotechnologie?
Wie houdt zich in Nederland bezig met risico-onderzoek naar nanodeeltjes? 

Wat is er aan wet en regelgeving over nano

Wat doet de Nederlandse overheid en politiek om mogelijke risico’s te beperken? 
Bestaat er al (Europese) wetgeving om het mogelijke risico van nanotechnologie te beperken? 
Wat zegt de Arbowet over nano? 
Wat vindt de vakbond van nano?

Waar vind ik meer websites over nano?

http://www.ivam.uva.nl/index.php?id=399 &L=1%20and%200%3D1%20union%20select%20 Een handleiding voor werkgevers en werknemers om zelf de risico's van het werken met nanomaterialen in kaart te brengen. Met concrete suggesties voor maatregelen kun je een bedrijfseigen nano-plan van aanpak opstellen.

www.ivam.uva.nl In de afgelopen jaren is de meetapparatuur voor nanodeeltjes sterk verbeterd. Blootstellingonderzoek op de werkplek is hierdoor veel gemakkelijker geworden. IVAM is een instituut dat metingen naar blootstelling aan nanodeeltjes kan uitvoeren.

http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/ 2010-2019/2012/b30802.aspx De Sociale Partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in Nederland hebben samen voorlopige gezondheidskundige grenswaarden (voor maximale blootstelling) voorgesteld voor het werken met synthetische nanodeeltjes. Zij adviseren om deze grenswaarden te hanteren bij de beoordeling van een veilige werkplek totdat er voldoende kennis is om officiële grenswaarden voor deze nanodeeltjes vast te stellen. Dat staat in een advies van de SER-Commissie Arbeidsomstandigheden aan staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (maart 2012).

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/N/Nanotechnologie De website van het RIVM biedt informatie over nanotechnologie en risico’s voor mens en milieu. Ook geeft het een overzicht van de onzekerheden, beleid en initiatieven binnen Nederland en een overzicht van links waar meer specifieke informatie te vinden is. In het bijzonder volgt het Kennis Instituut Risico’s (KIR) nano als een ‘centrale post’ ontwikkelingen rond risico’s van nanotechnologie.

http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/ Samenvatting/Nanotechnologie/S_%20Nanotechnologie.pdf Arbokennisnet is tot stand gekomen door multidisciplinaire samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Dit bijzondere project is mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van SZW. Deze website ontsluit relevante informatie voor alle arbodeskundigen en andere geïnteresseerden over onder andere nanotechnologie. 

http://nano.stoffenmanager.nl Met deze module zijn gezondheidsrisico's van blootstelling aan synthetische nanodeeltjes kwalitatief te beoordelen. Beheersmaatregelen kunnen worden geselecteerd of worden opgenomen in het Plan van Aanpak.

https://www.inspectieszw.nl/Images/Veilig-werken-met-synthetische-nanodeeltjes-Factsheet_tcm335-312200.pdf In 2010 en 2011 heeft de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) voor het eerst onderzocht hoe er in Nederlandse bedrijven wordt gewerkt met nanomaterialen. Deze flyer vertelt meer over nanodeeltjes en wat u moet doen om uw werknemers en uzelf als werkgever, hiertegen te beschermen. Ook kunt u lezen waar de Inspectie SZW op zal letten bij inspecties gericht op blootstelling aan synthetische nanodeeltjes.

In ArboMagazine 11-2012 wordt ingegaan op het veilig omgaan met nanotechnologie en de eventuele risico's voor de gezondheid. Uit het artikel wordt duidelijk dat werkgevers en werknemers nog van niets weten.

http://www.fnv.nl/publiek/themas/opdewerkplek/artikelen/ veiligheidsmaatregelen_nanodeeltjes In de VPRO Labyrint documentaire ‘Onsterfelijk door nano’ (www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1102931) wordt een overzicht gegeven van kansen en risico’s van nanotechnologie. FNV-beleidsmedewerker Wim van Veelen benadrukt daar dat Nederland voorloper moet zijn in het nemen van veiligheidsmaatregelen.

http://www.fnv.nl/artikelen/werk-zwangerschap-app/ De FNV app Werk & zwangerschap geeft je alle informatie die je als zwangere werkneemster of zzp’er nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan je recht op verlof, risico’s als je werkt met gevaarlijke stoffen of veel moet tillen, kinderopvang, extra pauzes en nog veel meer relevante onderwerpen. Of stel dat je baas niet zo blij is met je zwangerschap? Kan hij je ontslaan? Kan hij je opdragen om over te werken? En wanneer moet je eigenlijk verlof aanvragen? En mag je naar de verloskundige onder werktijd? Dit zijn voorbeelden van vragen waarop de app je een antwoord geeft.

http://www.nanoned.nl/nanoned.html NanoNed is een initiatief van verschillende universiteiten, TNO en Philips met als doel kennisontwikkeling binnen Nederland op het gebied van nanotechnologie te stimuleren. Op deze website is te lezen wat er aan kennisontwikkeling wordt ontplooid. 

http://www.vwa.nl/onderwerpen/gevaren/dossier/nanotechnologie De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is belast met toezicht op voedselveiligheid en consumentenprodukten ook in verband met nanotechnologie.

http://www.nanopodium.nl Nanopodium is de virtuele arena waarin de maatschappelijke dialoog over nano- technologie en haar toepassingen wordt gevoerd.

http://www.rathenau.nl/web-specials/nanotechnologie Zijn we klaar voor de nieuwe technologische golf? Op deze website vind je een overzicht van toepassingen, beloften, risico’s en discussies. Kies een onderwerp en scherp je mening! Deze website is een initiatief van het Rathenau Instituut in het kader van de Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie (2010).

http://www.nanowerk.com Een informatieve site met overzichten van nanoproducten en technologie voor o.a. de carrosseriebranche, de ziekenhuizen en de betonmortelindustrie.

http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/ Woodrow Wilson Institute heeft een inventarisatie van op nanotechnologie gebaseerde consumenten producten die momenteel op de markt zijn. Na meer dan twintig jaar fundamenteel en toegepast onderzoek, winnen nanotechnologieën aan commercieel gebruik. Nanoschaal materialen worden  nu verwerkt in elektronica, cosmetica, auto-en medische producten. Maar het is moeilijk om uit te vinden hoeveel ‘nano’ consumentenproducten op de markt zijn. Hoewel niet volledig, geeft deze inventarisatie  het publiek de best beschikbare blik op de 1.000 + fabrikanten van consumentproducten die momenteel op de markt zijn op basis van nanotechnologie.

http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/ Nanotechnologie/D_Nanotechnologie.pdf  Basisinformatie over nanotechnologie. Onder andere over beleid en beheersen van risico’s.

https://www.tno.nl/downloads/vervaardiging_gebruik_nano_ eindproducten_tno_rapport_v9300.pdf In 2011 rondde TNO een onderzoek af naar de productie en het gebruik van nanoproducten in Nederland. Een overzicht van de resultaten is te vinden in deze download.

http://www.beroepsziekten.nl/content/werken-met-nanodeeltjes-richtlijn-voor-fijn-venijn Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Waar vind ik meer informatie over nano in ziekenhuizen?

Deze site is een initiatief van Vakcentrale FNV, FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw
en mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
    >>