waar? wat? risico's bescherm! meer weten? download faq contact

Veelgestelde vragen

 

Nano in ziekenhuizen en Universitair Medische Centra

Hoe zit het met zalfjes met nano, die door de verpleegkundigen worden opgebracht, zijn de handschoenen wel geschikt voor het beschermen tegen zulke kleine deeltjes?
Hoe zie ik op de verpakking of er nanodeeltjes in het product zitten?
Kunnen we tijdens ons ziekenhuiswerk zien of er nano verwerkt is in de producten waar we mee werken? (Bijvoorbeeld in verbandmiddelen, zalf, of diagnosemethode.)
Kunnen nanodeeltjes gevaarlijk zijn voor mijn gezondheid of die van collega’s?
Moeten de gebruikte materialen op een speciale manier worden weggegooid, of kan alles bij het gewone afval?

Wat is nanotechnologie

Wat is nanotechnologie?
Hoe klein is een nanometer?
Is nanotechnologie nieuw?
Wat maakt nanodeeltjes zo bijzonder? 
Wat zijn er voor nanoproducten op de markt? 

Hoe weet ik of ik met nano werk

Waar kan ik een compleet overzicht vinden met nanoproducten? 
Hoe weet ik of een product nanodeeltjes bevat?

Wanneer loop ik risico op blootstelling aan nano

Zijn er risico’s verbonden aan nanotechnologie? 

Waar vind ik meer informatie over risico’s van nano

Wordt er voldoende onderzoek gedaan naar de risico’s van nanotechnologie?
Wie houdt zich in Nederland bezig met risico-onderzoek naar nanodeeltjes? 
Voor de bepaling van risico’s is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hét knooppunt in Nederland. Het RIVM doet onderzoek naar de risico’s van nanodeeltjes en inventariseert welke producten met nanodeeltjes in Nederland op de markt zijn. Sinds 1 januari 2008 is bij het RIVM een speciaal Kennis en Informatiepunt Risico’s Nanotechnologie (KIR-nano) ingericht. 
Het onderzoek op het terrein van voedselveiligheid wordt uitgevoerd door het RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid. TNO Kwaliteit van leven en IVAM richten zich op de mogelijke risico’s van nanodeeltjes voor werknemers en het in praktijk brengen van het SER advies, Arbowet, REACH en andere wet- en regelgeving. 
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is verantwoordelijk voor de controle op naleving van wet- en regelgeving op het gebied van voedingsmiddelen en consumentenartikelen. Zolang er geen specifieke wet- en regelgeving bestaat, kan ook geen gericht toezicht plaatsvinden. Wel zullen de VWA en de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie)  bedrijven bezoeken die vermoedelijk producten met nanodeeltjes op de markt brengen.

Wat is er aan wet en regelgeving over nano

Wat doet de Nederlandse overheid en politiek om mogelijke risico’s te beperken? 
Bestaat er al (Europese) wetgeving om het mogelijke risico van nanotechnologie te beperken? 
Wat zegt de Arbowet over nano? 
Wat vindt de vakbond van nano?

Waar vind ik meer websites over nano?

Waar vind ik meer informatie over nano in ziekenhuizen?

Deze site is een initiatief van Vakcentrale FNV, FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw
en mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
    >>